Tag: ไหว้พระระยอง

เสริมบุญช่วงเข้าพรรษา ‘ไหว้พระทั่วไทย…สุขใจถ้วนหน้า’ ณ ระยอง

วันหยุดยาวเข้าพรรษานี้ ชวนมาเที่ยวระยอง อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ เสริมบารมี ช่วงเทศกาลเข้าพรรษากับกิจกรรม “ไหว้พระทั่วไทย…สุขใจถ้วนหน้า” ณ ระยอง

Continue reading