หนังสือคู่มือควบคุมอารมณ์คน

คู่มือควบคุมอารมณ์คน

ชื่อหนังสือ: คู่มือควบคุมอารมณ์คน

ประเภท : จิตวิทยา

เนื้อหาย่อ :

  1. ได้เรียนรู้เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณรับมือกับผู้คน สถานการณ์ ที่น่าหนักใจได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และสุขุมเยือกเย็น

  2. ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยใจที่ต้องเถียงกับใครก็ตามในเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณจะสามารถทำให้เขาคนนั้นเข้าใจและเห็นด้วยกับมุมมองของคุณได้ภายในเวลาไม่กี่นาที! ไม่ว่าจะในสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม คุณจะยุติากรทะเลาะเบาะแว้งที่เคยรบกวนจิตใจมาเป็นเวลานานได้อย่างถาวร

  3. ไม่มีใครดีพร้อมไปไปเสียทุกอย่าง คุณจะสามารถลบล้างคำพูดหรือการกระทำใดๆของคุณที่ทำให้ใครบางคนรู้สึกอับอาย ไม่พอใจ หรือเสียใจได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ในสถานการณ์ที่คุณถูกผู้อื่นเข้าใจผิด หรือบังเอิญพูดหรือทำอะไรไปโดยไม่ได้คิด คุณสามารถนำกลวิธีเหล่านี้ไปใช้เพื่อตัดไปแต่ต้นลมได้

  4. เมื่อคุณทำผิด คุณสามารถทำให้ใครบางคนยกโทษให้คุณได้ และเรียนรู้วิธีการทำให้เขากลับมาเชื่อใจคุณอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  5. คุณจะกลายเป็นนักสมานฉันท์ชั้นยอด ไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

ความรู้สึกคนอ่าน : 

หนังสือดีที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อ่านง่ายและเข้าใจง่าย เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นแนววิชาการแล้ว ยังมีการยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องราวในชีวิตจริงให้เราเข้าใจง่าย อ่านไม่น่าเบื่อ