Thai-Jai-Dee

สร้างจุดสกัด ‘ล่าสัตว์-ตัดไม้’ ทุ่งใหญ่นเรศวร

ร่วมบริจาคสร้างจุดสกัด ‘ล่าสัตว์-ตัดไม้’ ทุ่งใหญ่นเรศวร

ถ้าเราต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่คอยสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ เราก็จะขาดสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ไทยแลนด์อินดี้จึงอยากจะประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการ “สร้างจุดสกัด ‘ล่าสัตว์-ตัดไม้’ ทุ่งใหญ่นเรศวร” โดยโครงการนี้มีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ 420,000 บาท ยอดบริจาค ณ วันที่ 11 ตุ.ค. 58 อยู่ที่  50,549…

อาสาสมัคร

อาสาสร้างฝาย ชะลอรักษ์ (ชะลอน้ำ) จ.เพชรบุรี

รับสมัครอาสาสร้างฝาย ชะลอรักษ์ (ชะลอน้ำ) จ.เพชรบุรี รายละเอียดโครงการ วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. สถานที่: วัดลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง…

ค่าย อนุรักษ์ กาญน่ะจ๊ะบุรี

ค่าย อนุรักษ์ กาญน่ะจ๊ะบุรี (ตอน จังหวะจะโดน)

ค่าย อนุรักษ์ กาญน่ะจ๊ะบุรี  (ตอน…

อาสาสร้าสุขให้เด็ก

รับอาสาสร้างสุขให้ “เด็ก” เป็นเพื่อนเล่น สอนการบ้านเด็ก และพัฒนาการเด็ก ให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์

  ชื่อหน่วยงาน: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ ด้วยพลังอาสาสมัคร มูลนิธิสุขภาพไทย เบอร์ติดต่อ: 0-2589-4243 }0-2591-8092 หรือ 087-5101687 จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 250 คน โดยกระจายไปตามสถานสงเคราะห์เด็ก…

กำลังใจในกล่องไปรษณีย์ ถึงผู้กล้าชายแดนใต้

เหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ จะเป็นเช่นไรหากไม่มีตำรวจและทหารผู้กล้าทั้งหลาย ที่เสียสละความสุขสบาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบและชีวิตของพี่น้องชาวไทย เรามาช่วยกันคนละกล่องสองกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าทหารและตำรวจผู้กล้าทั้งหลายกันเถอะ ไปรษณีย์ไทยใจดีช่วยส่งพัสดุจดหมายให้ทหารภาคใต้ ส่งแบบธรรมดาไม่เกิน 5 กก. ส่งฟรี!!! เพียงวงเล็บมุมกล่องบนขวาว่า (ทบ.สนามชายแดน) สิ่งของที่ต้องการได้แก่ ขนมที่เก็บได้นาน ยารักษาโรค กาแฟ…