อาสายิงเมล็ดพันธ์ุพืช และ สร้างฝายชะลอน้ำ

โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี
กิจกรรม อาสายิงเมล็ดพันธุ์พืชและ สร้างฝายชะลอน้ำ

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

สถานที่: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
และ ตลาดน้ำกองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ


รับสมัครอาสา: จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ


เดินทางโดย: รถบัสปรับอากาศ

ค่าใช้จ่าย: สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๕๐ บาท (450)
โดยแจกแจงดังนี้

  • เป็นค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
  • ค่าอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
  • สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ

กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง

สมทบทุนกิจกรรม ๒๐๐ บาท

ในส่วนค่าเข้าชม ตลาดน้ำกองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
(ณ ปัจจุบันให้เข้าชมฟรีอยู่ถ้ามีค่าใช้จ่าย รับผิดชอบตัวเอง )


ความตั้งใจ
๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน
๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๓.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน

เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร

๑. เดินป่าในเส้นทางธรรมชาติ (ตามลำห้วยที่มีการสร้างฝายชะลอน้ำไว้) ระยะทางไปกลับ 3 กิโล
๒. ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ประกอบระเบิดเมล็ดพันธุ์ Seed Bomb Project
๓. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕. แวะชมตลาดน้ำ กองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/1O1eJ8em5WEuE3F1IO6776ZWcBsZBqQOM051GK2LKi50/viewform?usp=send_form
กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

 ** ชี้แจงเพิ่มเติม**

๑. เมื่อได้รับ E-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันตน เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ให้โอนเงิน ภายในวันที่กำหนด **ไม่เช่นนั้น ทางทีมงานจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

๒. เมื่อท่านได้โอนเงิน ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งการโอนเงินโดย
๒.๑ ส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail
arsa.aree@gmail.com เท่านั้น

** อย่าลืม แจ้งชื่อ นามสุกล เวลาในการโอน และ ชื่อกิจกรรม ให้ชัดเจน **

๓. หากเกิดกรณีผู้สมัครขอยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรมในภายหลัง ทางทีมงานขออนุญาต ไม่คืนค่าสมัคร
เนื่องจากทางเราได้เตรียมการในส่วนที่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปแล้วและจะนำเงินในส่วนนี้สมทบทุนกิจกรรมเพื่อสังคม ต่อไป

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี (สำหรับอาสาท่านใดรอขึ้นรถ บริเวณป้ายรถเมล์ ฝั่งสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ รถบัสจะไปถึงเวลา ๐๗.๔๐ น.
จะมีทีมงานลงไปรถบัสไปเรียกท่านขึ้นรถ )

(สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ เวลา ๑๐.๓๐ น.)

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง (สวัสดิการ ๑ มื้อ )

เวลา ๑๒.๐๐ น – ๑๔.๓๐ น. เดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามเส้นทางลำน้ำ และ ยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม ) ตามเส้นทาง และ ลงแรงร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปยัง ตลาดน้ำกองถ่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. เดินชมตลาดน้ำฯ และพักผ่อนซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

ประมวลผลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa_dd@hotmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖.