ย้อนวันวานพี่คล้าว-ทองกวาว เที่ยวเทศกาล ‘ข้าวใหม่ปลามัน’ ที่นครสวรรค์ 19-23 มีนาคมนี้

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ 15 อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และภาคประชาชน กำหนดจัดงาน “เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน” ในระหว่างวันที่  19 – 23 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้ใช้ช่องในกิจกรรมนี้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  และให้เกษตรกรกลุ่มแปรรูปข้าว กลุ่มผลิตสินค้าชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ข้าว สินค้า แปรรูป และสินค้าชุมชนรวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ในจังหวัดให้เกิดอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมไทย สร้างรายได้ในท้องถิ่น และสร้างกระแสนิยมการท่องเที่ยว

รูปแบบการจัดงานเป็นแบบย้อนยุค สีสันสดใส แบบมนต์รักลูกทุ่ง (ยุคทองกวาวกับอ้ายคล้าว) ทุ่งนา/กองฟาง ผสมผสานงานวัด ซุ้มงานและร้านค้าต่างๆเป็นเพิงไม้หลังคามุงแฝก กว่า 100 ร้านค้า มีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมวันละ 2 ชุด สลับกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งแบบเต็มวง โดยเริ่มการแสดงเวลา 17.00 – 21.00 น. นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มอำเภอต่างๆ สินค้าข้าวใหม่ หรือข้าวพันธุ์พื้นเมืองของแต่ละอำเภอ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า OTOP และอื่นๆ อีกมากมาย โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิด ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า  งาน “เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน”  เป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องข้าวและปลาของจังหวัดนครสวรรค์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภายในงานทาง ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ยังได้จักแคมเปญที่มีชื่อว่า“นครสวรรค์ สวรรค์ของนักชิม” ททท. สำนักงานนครสววรรค์ ได้นำอาหารถิ่นจากชุมชนบ้านเกยไชยเหนือในวันที่ 19-20 มี.ค. 61 และชุมชนบ้านหาดเสลา ในวันที่ 21-23 มี.ค. 61 มาให้ผู้ร่วมงานได้ชิมทุกวันอีกด้วย