Around Thailand

รบ.ยันไม่ได้ยกเลิกกรอกใบ ตม. แต่เปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ให้สะดวกขึ้น

ข้อสงสัยต่อกรณีกระแสข่าวการยกเลิกการกรอกแบบรายการบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) หรือที่เรียกว่าใบ ตม.

ใบ ตม.แบบเก่าที่ผู้โดยสารต้องกรอกเมื่อเวลาเข้า-ออกประเทศไทย

 

ล่าสุด พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ชี้แจงถึงประกาศกฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกว่า เป็นการเปลี่ยนแบบฟอร์มใหม่ ไม่ใช่การยกเลิกใช้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.นี้

โดยแนวคิดขอยกเลิกฝ่ายเศรษฐกิจเป็นผู้เสนอเพราะเห็นว่าไม่ได้นำข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเก็บข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและที่พัก ทั้งนี้ขั้นตอนการกรอกเอกสารใหม่จะง่ายขึ้น เพื่อลดปัญหาความแออัดการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน

ใบ ตม.รูปแบบใหม่ อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารมากขึ้น