โบสถ์คริสต์จันทบุรี

ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @จันทบุรี

เข้าพรรษานี้ ชวนทำดี กับ ททท.สำนักงานระยองฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! รับจำนวน ๕๐๐ คน เท่านั้น วันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑