เกมออนไลน์

ครั้งแรกในไทย! แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดตัว KIPS เกมออนไลน์

แคสเปอร์สกี้ แลป เปิดตัว “Kaspersky Interactive Protection Simulation” เกมฝึกอบรมออนไลน์ หรือเรียกย่อๆ ว่า KIPS Online กับสื่อมวลชนไทยครั้งแรก เพื่อมุ่งเน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ขององค์กรธุรกิจ   เกม KIPS Online นี้ เป็นส่วนต่อยอดจากการฝึกอบรม KIPS…