ทำบุญเข้าพรรษา

ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @จันทบุรี

เข้าพรรษานี้ ชวนทำดี กับ ททท.สำนักงานระยองฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!! รับจำนวน ๕๐๐ คน เท่านั้น วันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เสริมบุญช่วงเข้าพรรษา ‘ไหว้พระทั่วไทย…สุขใจถ้วนหน้า’ ณ ระยอง

วันหยุดยาวเข้าพรรษานี้ ชวนมาเที่ยวระยอง อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ เสริมบารมี ช่วงเทศกาลเข้าพรรษากับกิจกรรม “ไหว้พระทั่วไทย…สุขใจถ้วนหน้า” ณ ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑   เส้นทางที่ ๑ “เที่ยวระยอง อิ่มบุญ สุขใจ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์” รถออกจาก…