Chic-Events

เที่ยวสงกรานต์ไทยเก๋ไก๋ สไตล์ย้อนยุค…งาน ‘มหาสงกรานต์ ตะปอน จันทบุรี’

สงกรานต์นี้ใครไม่รู้จะไปไหน…ลองแวะไปเมืองจันทบุรีสิจ๊ะ!

เที่ยวสงกรานต์ไทยเก๋ไก๋ สไตล์ย้อนยุค

“มหาสงกรานต์ ตะปอน ตำนานแห่ เกวียนพระบาทจันทบุรี”

วันที่ ๑๓-๑๗ เมษนยน ๒๕๖๑ ณ วัดตะปอนน้อย – วัดตะปอนใหญ่ – วัดเกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ร่วมพิถีแห่เกวียนผ้าพระบาท แห่งเดียวในประเทศไทย

สนุกกับกิจกรรม ณ ตลาดโบราณย้อนตำนานบ้าน ตะปอน ๒๗๐ ปี ร่วมขอพรก่อ พระเจดีย์ ทราย ๒๕๖๑ กอง

“อย่าลืมแต่งชุดไทย สไตล์ย้อนยุค กันนะออเจ้า”